Global Aqua Recover GAR

Global Aqua Recover o GAR és un sistema integrat de recuperació de l'aigua de rentatge de filtres de piscina.

Què és?
Global Aqua Recover –GAR– és un sistema integral de recuperació d’aigua de rentatge de filtres de la piscina.

Quins són els processos del tractament?
El sistema es basa en un tractament físico-químic, l’eliminació de partícules, l’eliminació de bacteris i de matèria orgànica, la reducció de les cloramines en les piscines cobertes i una desinfecció addicional de l’aigua de la piscina.

Com ho realitzem?
Ho duem a terme mitjançant tecnologia multi barrera, tecnologia avançada d’ultrafiltració i processos fotoquímics.

Què obtenim com a resultat?
Com a resultat s’obté un ESTALVI D’AIGUA (entre el 95% i el 100% de l’aigua de rentatge de filtres de la piscina es recupera) i un ESTALVI D’ENERGIA important en piscines cobertes, així com la reducció de la terbolesa de l’aigua, l’eliminació de la matèria en suspensió, una desinfecció efectiva de l’aigua i l’eliminació de bacteris.

Obertura tràmit d'inscripció prèvia del 12 al 27 DE MARÇ DE 2024

SUBVENCIONABLE PER A

  • Establiments hotelers: hotels, hotels-apartaments, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals (masia, masoveria, casa de poble compartida, casa de poble independent).
  • Apartaments turístics (No HUTS).
  • Albergs de joventut de titularitat privada quan prestin serveis turístics d’allotjament i que estiguin subjecte a l’impost sobre estades turístiques.

Per què és subvencionable el GLOBAL AQUA RECOVER –GAR-?

GLOBAL AQUA RECOVER –GAR- és subvencionable perquè és un sistema de recuperació de l’aigua de rentatge de filtres de piscina: sistema per al tractament de l’aigua provinent de la neteja dels filtres de piscina, en què s’aplica un flux d’aigua en direcció contrària a l’habitual per alliberar els porus del filtre d’impureses i partícules. L’aigua del contra rentatge es pot tractar amb diferents tractaments, basats en tecnologies com l’ozonització, ultrafiltració, osmosi inversa o d’altres per eliminar els sòlids en suspensió o els contaminants microbiològics i recuperar l’aigua al mateix sistema.

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries o explotadores d’edificis d’allotjament turístic i que constin inscrits com a tal al Registre de Turisme de Catalunya.
Empreses explotadores, arrendatàries, o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic, que acreditin la condició de titular o explotadora de l’establiment mitjançant contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per a emprendre les obres de l’objecte de l’ajut.

Contacta amb nosaltres i demana pressupost o més informació sobre les subvencions.